Infolinks

Wie koop of bouwplannen heeft, informeert zich best zo snel en volledig mogelijk.
Het internet bied je de mogelijkheid om op een snelle manier aan de gepaste informatie te komen. De vragen die je hebt zijn zeer divers en vereisen op alle domeinen deskundige antwoorden. Soms wordt het je te veel om site per site de antwoorden op je vragen te zoeken. 

Op deze pagina proberen wij je aan de hand van hyperlinks naar externe sites van overheden, officiële instanties en beroepsorganisaties op een vlotte wijze de meest betrouwbare en correcte informatie aan te bieden.

Let op !
De informatie op deze website of de sites waarop je verder informeert bevatten geen juridisch advies dat toelaat een juridische procedure te starten of te voeren.
Alleen de wetgeving bekendgemaakt in het Staatsblad is rechtsgeldig.
De informatie vormt geen professioneel, technisch of rechtskundig advies. Voor specifiek advies moet je een beroep doen op de daartoe bevoegde deskundigen.
Als bezoeker van de site wordt je geacht zelf de geschiktheid en de deugdelijkheid van de informatie voor een bepaald doel vast te stellen.

Tip !
Laat nooit na een bezoek te brengen aan de dienst stedenbouw van je gemeente of stad. Deze diensten zijn vertrouwd met de plaatselijke situatie en goed geplaatst om je, in jouw specifieke situatie, het best bij te staan en te informeren.
Raadpleeg deskundigen in geval van twijfel of discussie. Architect, landmeter, makelaar, jurist, . kunnen je, heel gericht en concreet ter zake, adviseren en bijstaan.

Aannemers
Architect
Bescherming van de bouwer
Bouwdeskundigen
Bouwservice - Bouwgids
BTW
Energie
Financieel
Fiscaliteit
Makelaars onroerende goederen
Notaris
Onroerende voorheffing - KI
Registratierechten
Schenkingsrechten
Sociale lening
Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en vergunningen
Verzekering gewaarborgd wonen
Vlaamse Overheid


Aannemers

 


 

Zoekmodule op deze site

 

Op zoek naar een aannemer - www.ikzoekeenvakman.be
Vlaamse Confederatie Bouw en lokale bouwkamers
 

Databank der erkende aannemers / ministerie economische zaken
Wetgeving op erkenning van aannemers / ministerie economische zaken
 

Opzoeken van een FABA-aannemer
Leden van het Charter van Aannemers van Individuele Woningen
Registratie en erkenning van aannemers
Maak uw project kenbaar aan 4000 FABA-aannemers
Website FABA - Federatie van Algemene BouwAannemers


 


Terug naar menu

Architect

  


Opzoeken van een architect


Bouwen met een architect

Andere vragen over de samenwerking met uw architectVoor welke werken is de medewerking van een architect niet wettelijk verplicht?


 


Terug naar menu

Bescherming van de bouwer

 


 


De wet Breyne
(info: FABA)


 


Verzoeningscommissie voor de bouw

 

Problemen? Juridisch advies nodig?

Opzoeken van advocaten


 


WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf


Qualibouw is een kwaliteitslabel voor ondernemingen in de bouwsector.

Specifiek ontwikkeld voor ondernemers die hun klanten garanties willen geven over de kwaliteit van hun werk.
Op zoek naar een Qualibouw aannemer?


 


Terug naar menu

Bouwdeskundigen

 


 
Landmeter experts
 
De landmeter-expert in België

Zoek een veiligheidscoördinator

Folder FODWASO

 

Opzoeken van een tuinaannemer

www.tuinaannemer.be


EPC deskundigen
 

 

Huurindexering

 

Meerwaardeberekening van mijn onroerend goed - STADIM Studiedienst
 
 
   


 


Terug naar menu

Bouwservice - Bouwgids

 

 

 

 

     

Werk met vakbekwame aannemers - bouwgids - Redactioneel
Bouwservice verzorgt een informatieve bouwgids met algemene info en bouwtips, nuttige adressen en verwijzingen naar interessante brochures en gidsen.


Bijlage regio Antwerpen - Mechelen


Bijlage regio Limburg

Bijlage regio Zuid-West Vlaanderen


Bijlage regio Kust


Bijlage regio Gent - Eeklo - Oudenaarde


Bijlage regio Aalst - Dendermonde - Sint Niklaas


Bijlage regio Vlaams Brabant

Bijlage regio Turnhout

 


Terug naar menu

BTW

 BTW-tarieven voor woningrenovatie

6% BTW voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 
 
 
 
Overheidsbrochure 'de bouwheer en de btw'

Btw en bouwen


 


Terug naar menu

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieprestatieregelgeving 

EPC-regelgeving bij verkoop en verhuur van woningen

Belastingverlaging voor energiebesparende werken (Min Econ)

Belastingverlaging voor energiebesparende werken (Min Fin)

Fiscale maatregelen voor energiebesparing - subsidies (energiesparen.be)

Overzicht (per gemeente) van subsidies bij energiebesparende werken

Belang van isolatie

Belang van ventilatie

Belang van uw stookinstallatie

Wat is duurzaam bouwen?

Brochure duurzaam (ver)bouwen

Wat is een 'passiefhuis'?
 
Brochure energieprestatieregelgeving van de Vlaamse Overheid (pdf, 1MB)

Brochure belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen

Premiebrochure Van Marcke

Site van de Vlaamse Overheid

Vlaamse dakisolatiepremie

Folder Vlaame dakisolatiepremie (pdf)


 


Terug naar menu

Financieel

Alle volgende informatie, berekeningen, tarieven en simulaties van financiële instellingen worden vrijblijvend gegeven zonder bindende verplichting. De berekeningen zijn gebaseerd op algemene en vereenvoudigde formules. Laat je in een persoonlijk gesprek met hun deskundigen informeren over hun scherpe condities in jouw specifieke situatie.

Plaatselijke adverteerders

 

Algemeen


Terug naar menu

Fiscaliteit

  
Overheidsbrochure 'wegwijs in de fiscaliteit van uw woning (pdf)
 

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie (premiezoeker)

Meer informatie kan u eveneens terugvinden in deze presentatie die minister Keulen heeft gedaan op een persconferentie van  22 februari


 


Terug naar menu

Makelaars onroerende goederen

 

Opzoeken erkende BIV-vastgoedmakelaars

Richtlijnen en plichtenleer voor een erkend BIV-makelaar
Hoe herken je een correcte CIB-makelaar?

Zoek een CIB-makelaar
 
Bodemattest

Grondverzet

Overdracht van een onroerend goed. Welke verplichtingen?
 

Recht van voorkoop


 


Terug naar menu

Notaris

 

Opzoeken van een notaris

Kosten bij de notaris voor aankoop van Onroerend Goed (berekeningsmodule)

Vragen over kopen en verkopen van een eigendom

Infobrochure : ik koop!

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat


 


Terug naar menu

Onroerende voorheffing - KI

Onroerende voorheffing (algemene info)

Kadastraal Inkomen in het algemeen (algemene info)

Kadastraal Inkomen van een gebouw (algemene info)

Kadastraal Inkomen van een onbebouwd perceel (algemene info)

Wegwijs in het kadaster (AKRED)
 

Berekening onroerende voorheffing
 


Terug naar menu

Registratierechten

 

Overheidsbrochure 'Vlaamse registratierechten'

Registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed 

Klein beschrijf
 


 


Terug naar menu

Schenkingsrechten

 

 
 
Algemene info over schenkingsrechten


 


Terug naar menu

Sociale lening

 


Waar vraag ik een sociale lening aan?

Sociale lening in Vlaanderen: voorwaarden, voordelen, tarieven, bedragen, ...

Een sociale lening, ook voor u?Vlaams Woningfonds (uitgebreide info)

Een sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Informatiefolders VMSW

Lijst Sociale HuisvestingsMaatschappijen (SHM) - aanvraagdossier voor lening bij VMSW


 


Terug naar menu

Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en vergunningen

 

Werken in en rond de woning

Vergunning nodig? Meldingsplicht?

Besluit vrijstellingen

Besluit meldingsplicht

Brochure stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

Renovatie en onderhoud zonder volume-uitbreiding

Uitbreidingen van de bestaande woning

Functiewijziging

Opsplitsen in aparte woondelen

Losstaande bijgebouwen

Zonnepanelen en schotelantennes

Oprit - vijver - zwembad

Bomen en hagen

Reliëfwijzigingen - ophogen en afgraven

Slopen van gebouwen, bijgebouwen en constructies

Brievenbussen - barbecues - speeltoestellen - kleine ornamenten

 

 


 

Formulieren voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

Renovatie en uitbreiding van een zonevreemde legale woning - Een vergunning nodig?

Waar kan ik terecht met vragen over woonuitbreidingsgebieden?
 
Regelgeving Stedenbouwkundige vergunning


 Verjaring van bouwmisdrijven : eindelijk duidelijkheid?

 
Info over Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & vergunningen

 


Terug naar menu

Verzekering gewaarborgd wonen

 

Verzekering gewaarborgd wonen


 


Terug naar menu

Vlaamse Overheid


 
Vlacoro (Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening)
Hier vindt u onder andere een chronologisch overzicht van alle adviezen van Vlacoro aan de Vlaamse Regering

 

Monumenten en Landschappen, acht organisaties, die actief zijn op het terrein van de Vlaamse Monumenten- en Landschapszorg hebben hun krachten gebundeld.
Op deze site vindt u een overzicht van alle activiteiten en diensten die zij aanbieden.
Bouwen en wonen,
website van AROHM met een ruime waaier nuttige informatie voor huurders, kopers, bouwers, verbouwers en monumentrestauratie

Energiesparen,
website van het Vlaams Energieagentschap met tips voor rationeel energiegebruik enz...
Centrum voor duurzaam bouwen (CEDUBO),
wil het duurzaam bouwen op grote schaal promoten en in praktijk brengen. Hiervoor organiseert het centrum diverse activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek.

 


AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
biedt geografische beleidsinformatie aan in thematische geoloketten

 
Portaalsite van de Vlaamse Overheid

 

www.ruimtelijkeordening.be
http://minfin.fgov.be


www.just.fgov.be

Terug naar menu

© 2004 - 2018 Bouwservice | Disclaimer | Voorwaarden | Made by ExpertMedia